maandag 12 maart 2012

~ Bezoek 1: Conclusie ~

Fiche Niels
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROJECT : Jashulp 2012
TEAMLID : Niels
OPLEIDING: Industrieel Ontwerpen
TIJDSTIP : 23 febr 2012
ITERATIE : 1.0

1. Welk gedrag vertoont de client volgens jou tijdens de co-creatie sessie met hulpmiddel? Kruis aan of noteer welke afbeeldingen hiermee overeenstemmen:2. Welke gebeurtenissen tijdens de co-creatie sessie zijn in jouw ogen verwacht en/of onverwacht verlopen? Som ze volgens jouw visie op en probeer de belangrijkste te onderlijnen.


 verwacht onverwacht
positief
effect

* David doet zijn jas uit mbv de vensterbank, hij is creatief naar oplossingen.
* Hij gaf creatieve input voor ideeën
* Hij is zeer positief in het leven gesteld
* Is snel tevreden en wil veel zelf kunnen
* De ruimte waarin hij leeft is gigantisch voor 1 persoon.
* De tool moet niet mobiel zijn.
* Zijn primaire grijp functie zit tussen zijn wijs en middelvinger.
negatief
effect

* De grote beperking dat hij vertoonde bij het aandoen van de jas.
* Hij kan niet zonder hulpmiddel rechtop blijven staan.
* Hij zou de aankleedhulp stok nooit kunnen gebruiken.
* Zijn primaire grijp functie zit tussen zijn wijs en middelvinger.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Fiche Birger

PROJECT : Jashulp 2012
TEAMLID : Birger
OPLEIDING: Industrieel Ontwerpen
TIJDSTIP : 23 febr 2012
ITERATIE : 1.0

1. Welk gedrag vertoont de client volgens jou tijdens de co-creatie sessie met hulpmiddel? Kruis aan of noteer welke afbeeldingen hiermee overeenstemmen:2. Welke gebeurtenissen tijdens de co-creatie sessie zijn in jouw ogen verwacht en/of onverwacht verlopen? Som ze volgens jouw visie op en probeer de belangrijkste te onderlijnen.


 verwacht onverwacht
positief
effect
Wil zelfstandig kunnen leven en dus ook ‘zijn
plan trekken’
- Wil zelf ook dit specifiek probleem aanpakken
(cfr vensterbank)
- De jashulp moet enkel dienen voor bij hem thuis
- Kan zijn beperking relativeren (humor) en heeft een positieve ingesteldheid tegenover het leven
- Door middel van de vensterbank kan hij toch zijn jas uittrekken
negatief
effect
- Beperking stelt hem geenszins in staat zelf
kleding (jas) aan te doen; altijd afhankelijk van
derden
- Heeft geen weet van bestaande hulpmiddelen en heeft deze dus ook nog nooit geprobeerd
- Geen contact meer met familie, altijd
aangewezen op professionele hulp (tegen
betaling) ook voor ‘banale’ zaken
- Functie handen (grijpen) ook beperkt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Algemene conclusie 

David is een gemotiveerd persoon die er alles aan doet om zijn beperking tot een minimum te herleiden. Hij wil graag de dingen zelf kunnen oplossen ook al is dat niet altijd even gemakkelijk. Daardoor denkt hij mee aan oplossingen. Zelf bedacht hij een manier om zijn jas te kunnen uittrekken door de vensterbank te gebruiken als soort van haak waar hij zijn jas kan achter klemmen. Dit is echter zeer belastend en hiervoor moet dus een alternatief gevonden worden.

Na ons eerste bezoek werd het voor ons echt duidelijk dat het voor David onmogelijk is om zijn jas, zonder enige hulp, aan te doen. De standaard hulpenmiddelen die nu in de thuiszorgwinkel te vinden zijn kunnen geen hulp bieden voor David. 

Het leek ons een positieve noot te horen dat het hulpmiddel voor David enkel voor thuisgebruik zal dienen. De compactheid van het geheel is dus minder belangrijk dan eerst gedacht. 

Aan de andere kant is er niet veel familiale hulp voor David. Het hulpmiddel zal dus zelf gecreëerd moeten worden zonder extra hulp. 

Ook vertelde david ons dat hij geen voorstander is van een cape omdat hij dan mogeijk zijn bediening niet meer kan zien van zijn scooter. Als we de core van het probleem benaderen dan is het misschien wel mogelijk om een cape te gebruiken als we er een venster in maken van doorzichtig kunstof. 

Uiteindelijk zijn er drie pistes mogelijk om dit probleem aan te pakken:

  • De jas aanpassen
    • David is hier minder enthousiast over aangezien hij zelf de vrijheid wil behouden om zijn jas te kiezen. Een kleine toevoeging aan de jas kan wel. Dit om het werken met een hulpmiddel mogelijk te maken.
  • Een hulpmiddel maken
    • De voorkeur gaat uit naar een bepaald hulpmiddel die instaat is om elk type jas te hanteren. Het is een product waarmee hij zijn jas kan aandoen en opnieuw kan uittrekken al dan niet door andere element te gebruiken van het product.
  • De persoon veranderen (leidt tot hulpmiddel maken)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten