woensdag 6 juni 2012


Fase 3
Analyseren en vaststellen van componenten van het handelen en condities van de omgeving.

1.       Observatie van het handelen in de natuurlijke context - 23 februari
David is voor het aantrekken van zijn jas volledig afhankelijk van derden. Voor het aftrekken van de jas ontwikkelde hij een eigen methode. Tijdens deze observatie wordt deze methode nagegaan. Op deze manier kunnen belangrijke componenten van het handelen vastgesteld worden, later in het proces kan eventueel gebruik gemaakt worden van reeds gebruikte technieken en/of methoden van David.
-                     verplaatst zich te voet van de ene ruimte naar de andere met steunname aan de rolwagen
o    Verhoogd valrisico tijdens de verplaatsing,
-                      Aangekomen bij de vensterbank zucht David
o    Interpretatie: Grote inspanning na verplaatsing
-                      De bureaustoel vormt een obstakel, David duwt deze weg met 1 hand, met de andere hand neemt hij steun aan de rolwagen
o    Verhoogd valrisico
o    Is David in staat zelfstandig of behulp van steunname aan een object terug recht te staan?
o    Algemene veiligheid
-                  Neemt steun tegen de vensterbank, gaat door de knieën om de ‘kap’ van de jas te fixeren aan de vensterbank. Dit neemt enkele pogingen in beslag. David neemt steunname met zijn rechter hand.
o    Veiligheid
o    Ergonomie
o    Belasting O.L.
o    Verhoogd valrisico
o    Kans op lichamelijke en materiële schade door de vensterbank
o    Belastend
o    Tijdrovend
-                      Na enkele pogingen duwt David zelf zijn enige mogelijkheid tot steunname weg
o    Interpretatie: frustratie, inzicht?
-                  De bewegingsbeperkingen in de B.L. zijn duidelijk observeerbaar: flexie elleboog, abductie en anteflexie schouder, beperkte handfunctie
-                  Na enkele mislukte pogingen zegt David: ‘Natuurlijk, ze staan er op te kijken’
o    Interpretatie: schaamte2.       Aanvullend onderzoek gericht op meer geïsoleerde aspecten van de persoon of de omgeving die problemen in het handelen kan beïnvloeden.

De ‘SF-36 Gezondheidstoestand vragenlijst ‘ werd afgenomen door Suzan Ghillemyn en beantwoordt door David. Deze vragenlijst wil de gezondheidstoestand in kaart brengen zoals de cliënt deze ervaart.
Samenvatting: Vanuit de vragenlijst kan gesteld worden dat David zijn algemene gezondheid omschrijft als ‘Goed’. Hij ervaart ernstige beperkingen bij het uitvoeren van bezigheden op een doorsnee dag. Tengevolge van zijn lichamelijke  en emotionele gezondheid ervaart David geen beperkingen in zijn werk of andere bezigheden. Ook bij de normale omgang met familie, vrienden, … ondervindt hij helemaal geen problemen. Wel bij de sociale activiteiten heeft David aan altijd gehinderd te zijn (vb. familie bezoeken,..).David heeft aan dat hij de afgelopen 4 weken een lichte lichamelijke pijn had. Deze pijn hinderde hem helemaal niet in het uitvoeren van zijn werk
Er wordt gevraagd of David enkele bewegingen t.h.v. de schouder en de elleboog maximaal wil uitoefenen. Op deze manier worden de bewegingsmogelijkheden in de B.L. in kaart gebracht. Tijdens het ontwikkelen van een hulpmiddel moet rekening gehouden worden met deze maximale bewegingsmogelijkheden. Het is belangrijk dat de bewegingen die David nodig heeft bij het hanteren van het hulpmiddel niet als belastend worden ervaren, daarom is het afgeraden om hem zijn.maximale amplitudo te laten uitvoeren.


3.        Formuleer conclusie
De methode die David op dit moment hanteert is volledig af te raden. Er zijn verscheidene componenten die de veiligheid van David niet waarborgen, er is een verhoogd valrisico. Tevens is deze methode lichamelijk erg belastend. David is het er mee eens dat dit geen goede oplossing is, na de jas op deze manier af te doen, ervaart hij lichamelijk pijn t.h.v. de rug. Wel heeft David aan dat dit momenteel de enige oplossing is om zijn jas zelfstandig uit te trekken.
Echter weegt dit voor David soms niet op tegen het feit dat hij om hulp moet vragen om zijn jas af te doen, het gebeurt dan ook dat David zijn jas aanlaat tot de thuisverpleging ’s avonds langskomt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten