woensdag 6 juni 2012

Occupational Performance Proces Model - Fase 1


design for [every]one
Occupational Performance Proces Model – Jashulp


Fase 1
Benoemen, valideren en prioriteren van de problemen en het handelen zoals de cliënt deze ervaart.

1.       Het vaststellen van voor de cliënt belangrijke problemen in het handelen en het prioriteren van de problemen.
Deze informatie werd verkregen vanuit de briefing van het project ‘design for [every]one’
David is iemand die omwille van zijn fysieke beperking volledig afhankelijk is voor zijn verzorging en kledij. Hij heeft aan de B.L. ernstige beperkingen van anteflexie en abductie van de schouder, extensiebeperking van ellebogen met verkorting van de pronatoren. Links beperking in de polsextensie.Door zijn fysieke beperking kan hij niet zelfstandig zijn jas aan/uit doen. Dit frustreert hem enorm en dat weerhoudt hem soms om zich buitenshuis te begeven. Hij woont nu zelfstandig in een nieuw project en moet telkens aanstaanders aanspreken om hulp te bieden bij het aan- en uitdoen van zijn jas. Hij twijfelt soms of zelfstandig wonen wel iets voor hem is, omdat hij telkens hulp moet vragen. De wintermaanden vormen dus een groot probleem. De jas dichtritsen kan hij wel, met wat geduld, lukt het hem. Een cape is geen oplossing, de bediening van zijn scooter zou dan verborgen zijn onder de cape.
Momenteel is enkel de hulp van derden aangewezen om dit uit te voeren. Daar hij nu in een zelfstandig project woont is het soms moeilijk om iemand in de directe omgeving te vinden die hem hierbij kan helpen. Hiervoor telkens opnieuw om hulp vragen frustreert hem enorm. het geeft hem een gevoel van niet zelfstandig te kunnen wonen. David wil graag een hulpmiddel om de jas zelfstandig aan en uit te kunnen doen

2.       Het verkrijgen van een beeld van de cliënt als handelend wezen.
Zie fase 2: Status Preasens volgens het Canadian Model of Occupational Performance

3.       Het vaststellen van de indicatie voor ergotherapie.
David ervaart omwille van zijn fysieke beperking een handelingsprobleem in zijn dagelijkse leven. Het handelingsprobleem belemmert en beperkt zijn zelfstandigheid, met frustratie tot gevolg.
Het is belangrijk om een hulpmiddel te ontwikkelen die David in staat stelt om zijn jas zelfstandig aan en uit te trekken. Op deze manier zal de zelfstandigheid van David bevorderd worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten