woensdag 6 juni 2012


Fase 5
Onderhandelen over uitkomsten en het maken van het plan van aanpak.

Het is duidelijk dat David niet in staat is om zijn jas op een zelfstandige, veilige en ergonomische manier uit te doen. Er worden alvast enkele ideeën geformuleerd die mogelijks een oplossingen kunnen bieden voor het probleem van David.
-                      Het aanpassen van de jas
o    Cape
è  cape met vensterluikje in. Hierdoor blijft bediening zichtbaar. Winter editie!
è  cape met bepaalde hechtingselementen zodat het weer een jas wordt
o    Jas aanpassingen
è  rits herpositioneren
è  volledig nieuw jasconcept
è  mouwen vergroten via veersysteem of koordje in de mouwen.
-                   Het ontwikkelen van een hulpmiddel voor de jas aan te kunnen doen
o    vanbovenaf een cape laten dalen
o    jashulp met klemmen maken voor het uittrekken/aandoen van de jas
o    element op hand schuiven zodat wrijving of haperen vermindert om in de jas te kunnen
o    via lussen op zijkant de jas aftrekken
-                  De persoon veranderen zodat hij de jas aan kan doen

Als deze bevindingen leiden tot het maken van een hulpmiddel. De volgende lange termijn doelstelling wordt geformuleerd:  David is in staat om zijn jas in zijn eigen woning uit te trekken, hierbij maakt hij gebruik van een hulpmiddel.
Om deze lange termijn doelstelling na te streven worden bezoeken gepland waarbij David een prototype van het hulpmiddel uittest, na observaties worden eventuele aanpassingen aan het hulpmiddel gemaakt. Op deze manier wordt op een cliëntgerichte manier gewerkt om een optimaal hulpmiddel te ontwikkelen die het handelingsprobleem van David opheft.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten